top of page

Strateginen työhyvinvoinnin suunnittelu

Liikunta hyvinvointi stressi valmennus työkyky virkistys tyhy tyky ravinto terveys personal trainer lihaskunto kestävyyskunto VO2max fyysinenkunto suorituskyky PT painonhallinta kehonpaino liikkuvuus kehoanalyysi mittaus MCT Group FYYSINENKUNTO.FI smartum

Autamme yrityksen johtoa ymmärtämään yrityksen tärkeimmän voimavaran eli henkilöstön hyvinvoinnin merkityksen heijastumisen tuottavaan liiketoimintaan.

Miksi henkilöstön työ- ja toimintakykyä ylläpitävään toimintaan kannattaa panostaa strategisesti?

 • Lisää tuottavuutta ja tehokkuutta

 • Parempi työnantajamielikuva ja rekrytointi

 • Onnistunut sitouttaminen, työssä viihtyminen  

 • Kustannustehokkuus ja säästöt (jopa +800% tuotto säästöinä)

 • Riskitön panostus (Verohyöty = 100% vähennettävää kulua)

 • Mitattavuus ja raportointi (työ- ja toimintakykyindeksi)

Strategiaprosessin tavoitteena on selvittää organisaation työ- ja toimintakyvyn nykytila sekä määrittää toimenpiteet henkilöstön kokonaishyvinvoinnin pitkäjänteiseen kehittämiseen ja seurantaan. 

 

Prosessi sisältää mm. tavoitteiden selkeyttämisen ja määrittämisen, toimenpiteiden vaikuttavuuden mittaamisen sekä raportit, materiaalit sekä käytännön toimenpidesuunnitelmat työ- ja toimintakyvyn kehittämiseen ja ylläpitoon.

Työntekijän fyysisellä kunnolla on merkitystä.

Lisätietoa info@mctgroup.fi

STRATEGINEN KUMPPANUUS

Työkyky ja työhyvinvointi

fyysisen työkyvyn ja toimintakyvyn testit

Hyvinvoinnin kokonaispalvelumme kattavat koko yrityksen työkyky- ja  työhyvinvointipalvelut henkilöstön fyysisen kunnon analysoinnista, toimenpiteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta aina ylläpitoon saakka.

 

Työkyky- ja työhyvinvointipalvelumme

 • Liikuntailmapiirikysely on yrityksen henkilöstöliikunnan ja työkyvyn sähköinen ”terveystarkastus ja valmennus”. Kartoitukseen sisältyy sähköinen kysely, analyysi sekä kattava yhteenveto (ei yksittäisiä vastauksia), josta yrityksen johdolle selviävät nykytilan vahvuudet ja kehityskohteet.
  Työntekijä pystyy täyttäessään työilmapiirikyselyä arvioimaan heti, johtuvatko omat tunteet ja ajatukset työyhteisöä kohtaan omasta fyysisestä kunnosta ja jaksamisesta vai aidosti työtehtävien (oma kunto) kuormittavuudesta. 
   

 • Terveysliikuntaklinikka on keino vaikuttaa henkilöstön työkykyyn ja hyvinvointiin tuloksellisesti työntekijän ikä, terveydentila, kuntotaso ja työtehtävä huomioiden. Palvelu voidaan toteuttaa ”hikoilematta pisaraakaan” matalan kynnyksen osallistumisella tai fyysisen kunnon ja työkyvyn kuntotesteillä. Palvelu sisältää aina myös liikunta- ja ravintoneuvonnan kaikille osallistujille. 
  Terveysliikuntaklinikan tavoitteena on vaikuttaa yksilön fyysiseen toimintakykyyn sekä kansanterveyteen. Tavoitteena on siirtää yksilön fyysisen toimintakyvyn kehittymisen myötä tapahtuneet muutokset myös organisaation hyödyksi. 
   

 • Työ- ja toimintakykymittaus sisältää fyysisen kunnon testit sekä analysoinnin.  
  Palvelu tuottaa osallistujalle henkilökohtaisen työ- ja toimintakykyindeksin. Indeksiluku toimii ennen kaikkea henkilön omaa terveydentilaa ja fyysistä kuntoa kuvaavana lukuna.  Työnantajalle indeksilukujen keskiarvo kertoo työntekijöiden työkyvyn tilasta ja muutoksista, se toimii työterveyttä ja työkykyä ennakoivana mittarina, sekä henkilöstöliikunnan toiminteiden vaikuttavuuden seurantajärjestelmänä. Työ- ja toimintakykyindeksiä voidaan halutessaan käyttää myös osana yrityksen palkitsemis- ja kannustinjärjestelmää. 
  Kuntotestimenetelmä pohjautuu pohjoismaisten armeijoiden käyttämään fyysisen kunnon testaukseen, josta on muokattu kaikille työntekijöille (ikä, terveydentila, kuntotaso ja työtehtävä) sopiva kuntotestimenetelmä. 

Lisätietoa info@mctgroup.fi

Työkyky ja työhyvinvointi

Workshopit

Suorituskyvyn optimointi - Treenaatko riittävällä teholla? Onko kehosi valmis harjoitteluun? Milloin pitää ottaa kevyempi tai palauttava treeni? Mittaa kehittymistä ja palautumista sekä tiedä millaista ärsykettä kroppasi pystyy vastaan ottamaan.

Strategia, työkyky ja työhyvinvointi sekä johtoryhmän workshopit herättää, auttaa oivaltamaan ja tarjoaa kaikille osallistujille mahdollisuuden oppimiseen sekä itsensä haastamiseen niin fyysisesti kuin henkisesti.

Yrityksen tavoitteiden ja toivomusten mukaan workshoppeihin räätälöidään mm.

 • valmennusta ja harjoitteita (henkinen ja fyysinen hyvinvointi)

 • mittausta ja testejä (toimintakyky, autonominen hermosto ja fysiologinen stressi) sekä 

 • luentoja (mindfulness, stressinhallinta, työkyky, jaksaminen, palautuminen, kehon ja mielen hyvinvointi, terveellinen työikäisen ravinto)

 

Lisätietoa info@mctgroup.fi

Workshop

Mittaus ja analysointi

Suorituskyvyn optimointi - Treenaatko riittävällä teholla? Onko kehosi valmis harjoitteluun? Milloin pitää ottaa kevyempi tai palauttava treeni? Mittaa kehittymistä ja palautumista sekä tiedä millaista ärsykettä kroppasi pystyy vastaan ottamaan.

MCT Groupin ammattilaisten tekemät mittaukset tuottavat arvokasta tietoa oman elimistön tilasta ja tasapainosta. 

 

Mittaustuloksia hyödynnetään liiketoiminnassa, oman suorituskyvyn optimoinnissa, terveys-liikunnan, painonhallinnan ja muiden elämäntapamuutosten suunnittelussa, sekä stressinhallinnassa.

Mittaus- ja analysointipalvelumme

 • Stressi- ja hyvinvointimittaus tuottaa kokonaisvaltaisen analyysin sydämen (ECG, HRV), aineenvaihdunnan (MET) ja keskushermoston (CNS) tilasta.

  Mittauksia suositellaan kaikille terveellisistä elämäntavoista sekä oman kehon kunnosta kiinnostuneille - etenkin kaikille kenen (työ)elämään liittyy painetta ja stressiä (aikataulut, päätöksenteko, sopimusneuvottelut, tulosvastuu jne).

   

 • Kehonkoostumus- eli bioimpedanssimittaus on yleinen tapa mitata kehon koostumusta ja erityisesti kehon rasvaprosenttia sekä sisäelinrasvan määrää. 

  Kehonkoostumusmittaus soveltuu erinomaisesti ravintotottumusten, terveysliikunnan, painonhallinnan ja muiden elämäntapamuutosten suunnitteluun, motivointiin, monitorointiin ja seurantaan.

 

Lisätietoa mittauspalveluistamme

Mittaus ja analysointi
bottom of page